Vysvětlení pojmů

VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH VÝRAZŮ


CzechEnglishFrenchGermanItalianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedish


1. No slots available (Nejsou žádné volné sloty): znamená, že ten, od koho stahujete (nebo spíše chcete stahovat) nemá volný žádný odesílací slot. Můžete mu napsat na PM a požádat jej o extraslot anebo počkat, až se nějaký slot uvolní.

2. PM: Personal Message (Osobní zpráva): soukromá komunikace mezi dvěma uživateli v samostatném okně (ostatní na hubu ji nevidí). Okno otevřete kliknutím pravým tlačítkem na usera v seznamu a vyberete Poslat osobní zprávu.

3. CHAT: hlavní okno programu – tam kde se zobrazuje veřejná komunikace uživatelů a kam píšete např. žádost o registraci, help a podobně. V chatu se nesmí používat při psaní diakritika (háčky – čárky) s ohledem na jiné operační systémy,
které tyto znaky nepodporují a kde se takové znaky nezobrazí správně. Také se nesmí psát všechno velkými písmeny (se zapnutým Caps Lock nebo Shift).

4. BAN: znamená nucené odpojení od hubu operátorem (obvykle za nedodržení pravidel hubu). Zabanovat lze IP adresu (nebo rozsah IP), nick nebo obojí. O odstranění banu lze většinou požádat na webových stránkách hubů.

5. OP – Operátor: je člověk, který dohlíží na chod hubu, provádí registrace a poradí Vám, pokud máte potíže. Provádí průběžně kontrolu filelistů uživatelů (popřípadě je odpojí = zabanuje). Bývá v seznamu userů nahoře a má před svým nickem ikonu s klíčem.

6. Search – Vyhledávání – CTRL+S – Velká lupa v liště: je první ze způsobů, jak zahájit stažení souboru. Dalším způsobem je nejdříve stáhnout Seznam souborů (filelist) a vybrat, co chci stahovat od konkrétního člověka.

7. Filelist – Seznam souborů: je seznam, který od uživatele stáhnete pomocí kontextové nabídky (pravé tlačítko myši) na uživatele v seznamu uživatelů. Obsahuje seznam toho, co daný uživatel sdílí.

8. Jak rozeznám Active a Passive uživatele? Pasivní (Passive) mají v ikoně před nickem cihlovou zídku (stěnu) – od takových userů může tahat JEN Active. Od Aktivních stahují všichni. Toto rozlišení (podle ikony před nickem) neplatí pro
všechny dc klienty! Někteří klienti řady DC++ toto rozlišení neukazují, někteří zase nepodporují smajlíky. Je tedy na vás, jakého dc klienta si zvolíte. POZOR: Ne každý, kdo vypadá jako A (podle ikony) je ve skutečnosti Active!

9. Jsem Active nebo Passive? Pokud víte určitě, že máte veřejnou IP adresu, jste pravděpodobně Active. Pokud nevíte, napište si na CHAT tohle: +myip Vaše IP adresa je i zde nahoře na hlavní stránce (ve žlutém rámečku). Tuto adresu porovnejte s Vaší IP adresou, kterou máte v Síťových připojeních na síťové kartě. Pokud se shodují – jste Active, pokud jsou různé – jste Passive. Více k tématu Active – Passive

10. Pokud Vám Vyhledávání nenajde VŮBEC NIC – při zadání např. slova ‚setup‘ – jste pravděpodobně pasív – a musíte si změnit nastavení v klientovi. Nastavení provedete v nabídce Soubor – Nastavení – Nastavení připojení – zatržení volby Firewall (passive, worst case).

11. Kdo nebo co je VIP? VIP je z anglického ‚Very Important Person‘ nebo-li velmi důležitá osoba. VIP na hubu nemusí nic sdílet (podobně jako operátor). Status VIP se přiděluje většinou za zásluhy o hub.

12. Přidat do Oblíbených (Favorites) Pokud si hub přidáte do Oblíbených (příkazem /fav anebo v kontextovém menu), můžete se připojovat na hub automaticky po spuštění Vašeho programu DC+ Seznam Vašich Oblíbených si zobrazíte pomocí klávesové zkratky CTRL+F anebo v nabídce horní lišty Vašeho DC programu. Do Oblíbených se také zapisuje heslo – pokud jste na hubu zaregistrováni. Další se lze dozvědět v sekci FAQ

13. Pojem ‚nedotažené – incomplete‘ Programy pro DC (ale i další programy pro stahování souborů) si ‚označují‘ svoje stahované soubory speciálními příponami, např. .dctmp, .bc!, .jc!, .ut!, incomplete~ a dalšími). Po dokončení
stahování tohoto souboru tuto koncovku změní na tu původní. Tyto nedokončené (nedotažené) soubory se nesmí sdílet. Jak se vyvarovat banu za nedotažené? Nesdílejte složku, do které stahujete…. Doporučuje se stahovat do spec. složky (kterou si vytvoříte nebo zvolíte).

14. Pojem ‚Fake share – falešné sdílení‘ Tento pojem v sobě obsahuje hned několik možností. Započítává se sem falešné sdílení (velikost), falešné soubory (obsah) a nepřiměřeně velké nebo špatně pojmenované soubory. V podstatě vše, co
se tváří jinak, než je ve skutečnosti. Příklad: Pokud máte svůj max. download 32 kB/s a stahujete nějaký soubor rychlostí například 1 Mbit/s – tak asi něco nebude v pořádku. Další případ je, že stahujete film podle názvu, přitom stáhnete docela jiný film. Pokud na něco podobného narazíte – nahlašte to operátorům.

15. Některé zkratky Na dc sítích se v komunikaci uživatelů používají zkratky – viz. příklady: thx – thanks – poděkování, mmt – moment, omg – ach můj bože (oh my god), jj – jako jó jó (přitakání), ee – nene (zápor), nz – není zač, btw – mimochodem, np – no problem… a další.

16. Forbidy, Gag, RAWs Forbid = Forbidden words – zakázaná slova. Hub se chrání nastavením těchto zakázaných výrazů, a pokud se je pokusíte poslat do chatu (nebo i na PM) hub vykoná nastavené opatření… Například pomocí forbidů
se kopou odkazy na weby nebo cizí huby, případně vulgární výrazy atd. Gag je umlčení uživatele (usera) na hlavním chatu. Znamená to, že cokoliv takový uživatel napíše a odešle do chatu – se v chatu nezobrazí… Dále může operátor znemožnit uživateli
posílat také PM zprávy ostatním uživatelům hubu, vyhledávání a stahování na hubu. RAWs – jsou speciální scripty, běžící na PC operátorů a vykonávající nastavené akce. Pomocí raw a uživatelských příkazů se například za nedodržení pravidel hubu banují useři, posílají různá napomenutí nebo se pomocí nich provádí registrace.

17. Speciální příkazy Většinu toho, co provádějí následující příkazy, najdete v nastavení dc klienta. Ale někdy je šikovnější zadat takový příkaz přímo do řádku v hlavním okně hubu (chat). Všechny příkazy musí začínat lomítkem / – jinak se neprovedou a zobrazí se v okně chatu jako text! Pak si 99% lidí o vás pomyslí, že jste lama.

Příkaz «Parametr»
/away «message» – přepnutí se a zadání zprávy do away módu
/back – zrušení away módu /clear – vyčistí okno hlavního chatu (jen u vás) nebo PM
/close – zavře příslušné okno
/connection – ukáže vaše připojení na Hub (IP a port)
/dc++ – zobrazí URL adresu a verzi klienta DC+
/pm «user» «message» – pošle soukromou zprávu uživateli
/refresh – aktualizace vašeho Seznamu souborů (filelistu)
/search «string» – vyhledá výraz ve filelistech uživatelů (na všech hubech kde jste připojeni)
/showjoins – zobrazuje v main chatu připojování / odpojování uživatelů
/slots # – změní počet upload slotů na číslo, zadané místo #
/ts – vypne / zapne zobrazování času v hlavním chatu / PM
/userlist – vypne / zapne okno se seznamem uživatelů
/winamp nebo jen /w – odešle zprávu do chatu o aktuálním stavu vašeho Winampu
Seznam příkazů podle jednotlivých dc klientů najdete např. na Dcplusplus.unas

18. TAG V pravidlech je uvedeno, že jej musíte mít vždy zapnutý – co to je? Tag je souhrn informací o vašem dc klientovi (a je kontrolován hubsoftem, když se připojujete na hub). Pokud Tag nemáte zapnutý anebo hodnoty neodpovídají těm, které vyžaduje hub – nebudete na hub vpuštěni! Například proto, že jste připojeni na hodně hubech nebo nemáte nastaven patřičný počet odesílacích slotů, poměr hub/slot
nebo máte nepodporovanouu verzi dc klienta. Tag vypadá takto (podle verze dc klienta): «StrgDC++ V:2.05,M:A,H:20/5/3,S:20» Znamená: Strong dc++, verze 2.05, Mod: Active, Huby: (první 2 čísla za H:) 25 připojených, z toho na 5 registrovaný, na 3 hubech operátor, S: má 20 odesílacích slotů. Na některých hubech tento tag uvidíte po najetí kurzorem myši na jméno uživatele v seznamu uživatelů. Tato možnost je viditelná podle nastavení hubsoftu – tzn. není to povoleno na všech
hubech.

19. Co je to SLOT a EXTRASLOT Zjednodušeně řečeno – slot je jakýsi ‚kanál‘, kterým od vás tečou data. Většinou je vyžadován určitý počet slotů (podle počtu hubů, na které jste připojeni). Tento poměr by měl správně být 1 : 1 – tzn. na kolika hubech jste připojeni, tolik byste měli mít otevřených odesílacích slotů. Na omezenou dobu lze přidělit tzv. Extraslot (např. v kontextové nabídce pravého
tlačítka myši).

20. Hublist je soubor, obsahující seznam hubů. Hublist si zobrazíte kliknutím na ikonu úplně nalevo nahoře na liště (bývá to ikona monitoru nebo glóbu). K hubu se připojíte dvojklikem na zvolený hub. Více o hublistech je vlevo v menu stránek.

21. Sdílení – Share Abyste se mohli připojit k hubu, musíte poskytnout ostatním ke stažení nějaký objem svých dat. Pokud nesplňujete požadavek hubu na minimální share – nepřipojíte se (nastavení hubu vám to neumožní).

22. Pravidla – Rules je seznam podmínek, při jejichž splnění můžete zůstat na hubu. Zobrazíte si je na jednotlivých hubech napsáním příkazu +rules (nebo jiným – podle hubsoftu a nastavení hubu) do chatu. Za porušení pravidel vám hrozí odpojení (ban).