OP info – nastavení DC hubu


VÝZNAM POLOŽEK KONFIGURACE HUBU (!gc)

[::] hub_name = xxx hub »»»»» název vašeho hubu
[::] hub_desc = No Description »»»»» popis hubu, zobrazí se uživatelům po připojení k hubu
[::] hub_category = »»»»» nevyplňuje se
[::] hub_owner = xxx »»»»» jméno (nick) majitele hubu
[::] hub_version = 0.9.8d-RC2 »»»»» verze hubsoftu
[::] hub_version_special = »»»»» nevyplňuje se
[::] hub_security = VerliHub »»»»» název vašeho bota
[::] hub_security_desc = Hub-Security for broadcasting messages »»»»» popis bota (vidíte po najetí myší v chatu) :-)
[::] opchat_name = OpChat »»»»» název OPchatu, může být různě pojmenovaný – středisko OP
[::] opchat_desc = Operator chat – only for OPs »»»»» popis OPchatu (vidíte po najetí myší)
[::] hub_host = nazev.domena.net:411 »»»»» adresa vašeho hubu a výchozí port 411
[::] listen_ip = 157.198.200.40 »»»»» IP adresa vašeho hubu
[::] listen_port = 411 »»»»» default port vašeho hubu
[::] extra_listen_ports = »»»»» dá se nastavit, že hub naslouchá na více portech (oddělujte čárkou)
[::] hublist_host = »»»»» adresa, kam hub periodicky posílá info o tom, že existuje (status, počet userů, stát, atd.) I když tam nenapíšete nic, najdou si váš hub boti, kteří periodicky procházejí dc síť
[::] hublist_port = 2501 »»»»» defaultní hodnota
[::] hublist_send_minshare = 1 »»»»» povolení odesílání minshare hublistům
[::] timer_hublist_period = 0 »»»»» jak často kontaktovat hublist (nepřehánět – 1x za hodinu stačí – tj. 3600), není třeba vyplňovat, rozhodující jsou stejně boti
[::] max_users = 600 »»»»» maximální počet lidí na hubu
[::] max_extra_regs = 25 »»»»» v případě přeplnění hubu má uvedený počet userů garantované připojení
[::] max_extra_vips = 50
[::] max_extra_ops = 100
[::] max_extra_cheefs = 100
[::] max_extra_admins = 200
[::] max_users0 = 600 »»»»» omezení/rozdělení počtu userů podle zemí (ČR, SK a ti ostatní)
[::] max_users1 = 5400
[::] max_users2 = 1000
[::] max_users3 = 1000
[::] max_users4 = 1000
[::] max_users5 = 1000
[::] max_users6 = 1000
[::] min_share = 0 »»»»» minimální sdílení, kdy se dostanete na hub
[::] min_share_reg = 1024 »»»»» minimální sdílení pro registrované uživatele (v kb 1024 = 1 GB atd.)
[::] min_share_vip = 0
[::] min_share_ops = 0
[::] min_share_factor_passive = 1 »»»»» minimální poměr slotů pro Passive usery
[::] min_share_use_hub = 1024 »»»»» minimální sdílení, aby vám šlo vyhledávat a stahovat (platí pro class 0)
[::] max_share = 10485760 »»»»» maximální sdílení
[::] max_share_reg = 10485760
[::] max_share_vip = 10485760
[::] max_share_ops = 10485760
[::] int_search = 32 »»»»» interval mezi vyhledáváním (v sekundách)
[::] int_search_pas = 48 »»»»» totéž pro pasivní uživatele
[::] int_search_reg = 16 »»»»» pro REG
[::] int_search_vip = 8 »»»»» pro VIP
[::] int_search_op = 1 »»»»» nedávejte 0, může se zhroutit hub :-)
[::] min_search_chars = 5 »»»»» minimální počet znaků pro vyhledávání
[::] max_passive_sr = 25 »»»»» maximální poměr hub/slot pro pasivní usery
[::] delayed_search = 1 »»»»» tzv. odložené vyhledávání
[::] max_nick = 64 »»»»» maximální počet znaků v nicku
[::] min_nick = 3 »»»»» minimální počet znaků v nicku
[::] nick_chars = »»»»» nechte prázdné anebo nadefinujte řadu povolených znaků, které se mohou použít v nicku
[::] nick_prefix = »»»»» poninný prefix před jménem, např. [CZ] nebo cokoliv jiného
[::] nick_prefix_cc = 0
[::] nick_prefix_autoreg = »»»»» pokud nastavíte určitý prefix, user s takovým nickem se automaticky zaregistruje
[::] autoreg_class = -1 »»»»» jakou class bude mít user po autoregistraci (-1 vypnuto)
[::] nicklist_on_login = 1
[::] optimize_userlist = 0
[::] ul_portion = 50
[::] max_message_size = 10240 »»»»» maximální délka zprávy
[::] max_chat_msg = 1000 »»»»» maximální délka zprávy na mainchatu (při pokusu o flood nastavte přechodně na 0)
[::] max_chat_lines = 100 »»»»» maximální počet řádků na mainchatu (obvykle stačí nastavit 5 – 20)
[::] delayed_chat = 0
[::] int_chat_ms = 1000 »»»»» doba mezi dvěmi odeslanými zprávami do chatu (milisekundy) – lze částečně použít proti floodu
[::] chat_default_on = 1 »»»»» zapnutí/vypnutí mainchatu (1 zap, 0 vyp)
[::] mainchat_class = 0 »»»»» od které class se může používat mainchat
[::] max_flood_counter_pm = 5 »»»»» protifloodová nastavení PM
[::] int_flood_pm_period = 5
[::] int_flood_pm_limit = 5
[::] classdif_reg = 2 »»»»» rozdíl tříd pro registraci, default 2, OP (c3) může regovat jen c1 atd.
[::] classdif_kick = 0 »»»»» rozdíl tříd na kopání, 0 znamená, že OP se můžou kopat i mezi sebou
[::] classdif_pm = 10 »»»»» rozdíl tříd na PM, 10 znamená že je může používat každý
[::] classdif_download = 10 »»»»» rozdíl tříd na stahování, jiná hodnota jak 10 nemá význam
[::] min_class_use_hub = 0 »»»»» minimální třída na použití (hledání/stahování) na hubu
[::] min_class_use_hub_passive = 0 »»»»» totéž, ale pro passive uživatele (nutnost registrace)
[::] min_class_register = 4 »»»»» minimální třída na registraci, 4 znamená že jen c4 (cheef op) můžou registrovat uživatele a společně s hodnotou 2 u classdif_reg znamená že můžou registrovat i VIP (c2)
[::] min_class_redir = 10 »»»»» minimální třída k redirectu uživatelů
[::] min_class_bc = 4 »»»»» minimální třídy pro hromadné zaslání zprávy všem userům (na PM)
[::] min_class_bc_guests = 4
[::] min_class_bc_regs = 4
[::] min_class_bc_vips = 4
[::] bc_reply = »»»»» nechat prázdné (user může odpovídat na !bc) anebo zadat ‚disabled‘
[::] plugin_mod_class = 5 »»»»» která class (a vyšší) má práva na nastavování pluginů
[::] topic_mod_class = 5 »»»»» která class (a vyšší) má práva na změnu topicu
[::] cmd_start_op = ! »»»»» znak příkazy pro OP (operátor tímto znakem zahajuje svoje příkazy – viz. !rn)
[::] cmd_start_user = + »»»»» uživatelské přípazy začínají uvedeným znakem (např. +regme)
[::] dest_report_chat = 0 »»»»» report se operátorům zobrazí v chatu
[::] dest_regme_chat = 0 »»»»» totéž při žádosti o registraci
[::] dest_drop_chat = 0 »»»»» drop se zobrazí v chatu (nejde do Opchatu)
[::] disable_me_cmd = 0 »»»»» zákaz +me (neprojeví se)
[::] disable_regme_cmd = 0 »»»»» zákaz registrace
[::] disable_usr_cmds = 0 »»»»» zákaz používání uživatelských příkazů
[::] allways_ask_password = 0 »»»»» vždy vyžadovat heslo (i přes uložení v Oblíbených hubech)
[::] default_password_encryption = 1
[::] password_min_len = 6 »»»»» minimální délka hesla
[::] pwd_tmpban = 10 »»»»» dočasný ban za špatné heslo
[::] wrongpassword_report = 1 »»»»» hlášení o zadaném nesprávném hesle uživatelů (do OPchatu)
[::] botinfo_report = 0
[::] send_user_ip = 0
[::] send_user_info = 1 »»»»» povolení zobrazení informaci uživateli po jeho připojení k hubu (IP atd.)
[::] int_myinfo = 60
[::] int_nicklist = 60
[::] int_login = 60
[::] max_class_int_login = 4
[::] tban_kick = 300 »»»»» defaultni hodnota pro příkaz !kick v sekundách
[::] tban_max = 31536000 »»»»» maximální délka banu
[::] log_level = 0 »»»»» určuje, co se má zapisovat do logu
[::] dns_lookup = 0
[::] report_dns_lookup = 0
[::] hide_all_kicks = 0 »»»»» skrýt zprávy o kopnutí
[::] timer_conn_period = 4
[::] timer_serv_period = 1
[::] min_frequency = 0.3
[::] max_upload_kbps = 2e+06
[::] step_delay = 50
[::] timer_reloadcfg_period = 300
[::] use_reglist_cache = 1
[::] use_penlist_cache = 1
[::] delayed_login = 1
[::] delayed_myinfo = 1
[::] delayed_ping = 60
[::] timeout_key = 60
[::] timeout_nick = 30
[::] timeout_login = 600
[::] timeout_myinfo = 40
[::] timeout_flush = 30
[::] timeout_setpass = 300
[::] show_tags = 2 »»»»» nastavení toho, co lze zobrazit userům nebo OP o ostatních uživatelích
[::] tag_allow_none = 1 »»»»» povolit/zakázat vstup bez zapnutého tagu
[::] tag_allow_sock5 = 1 »»»»» povolit/zakázat vstup přes proxy
[::] tag_sum_hubs = 2
[::] tag_min_class_ignore = 3
[::] show_desc_len = -1 »»»»» počet znaků v popisu uživatele (-1 zákaz)
[::] desc_insert_mode = 0
[::] show_email = 1
[::] show_speed = 1
[::] tag_max_hs_ratio = 100 »»»»» poměr hubů/slotů, který je potřebný ke vstupu na hub
[::] tag_max_hubs = 100 »»»»» maximální počet otevřených hubů, se kterým se user dostane na hub
[::] tag_min_version_plusplus = 0 »»»»» nastavení minimálních a maximálních verzí jednotlivých dc klientů (dá se tím zamezit přístupu zastaralých nebo fake klientů)
[::] tag_max_version_plusplus = 100
[::] tag_min_version_dcgui = 0
[::] tag_max_version_dcgui = 100
[::] tag_min_version_odc = 0
[::] tag_max_version_odc = 100
[::] tag_min_version_dc = 0
[::] tag_max_version_dc = 100
[::] tag_min_version_dcpro = 0
[::] tag_max_version_dcpro = 100
[::] tag_min_version_strongdc = 0
[::] tag_max_version_strongdc = 100
[::] tag_min_version_idc = 0
[::] tag_max_version_idc = 100
[::] tag_min_version_zdc = 0
[::] tag_max_version_zdc = 100
[::] tag_min_version_apexdc = 0
[::] tag_max_version_apexdc = 100
[::] tag_min_version_zion = 0
[::] tag_max_version_zion = 100
[::] cc_zone1 = :CZ:SK: »»»»» zóny (zóna1 se většinou bere CZ:SK), pokud chcete usery jen z uvedených zemí, dodejte patřičné kódy států a ostatní zóny nastavte na 0)
[::] cc_zone2 =
[::] cc_zone3 =
[::] ip_zone4_min =
[::] ip_zone4_max =
[::] ip_zone5_min =
[::] ip_zone5_max =
[::] ip_zone6_min =
[::] ip_zone6_max =
[::] msg_chat_onoff = << To turn your chat on, use command +chat turn it off with +nochat >>
[::] msg_change_pwd = << Please change your password NOW using command +passwd new_passwd!!! See +help>>
[::] msg_banned = <> »»»»» zprávy hubu v reakci na jednotlivé akce uživatelů
[::] msg_hub_full = <>
[::] msg_nick_prefix = <>
[::] msg_downgrade = <>
[::] msg_upgrade = <>
[::] msg_replace_ban = »»»»» pokud sem zadáte nějakou zprávu, namísto defaultní hlášky se zobrazí tato hláška
[::] login_share_min = You share %[share]MB, but the min share is %[min_share]MB. (active:%[min_share_active]MB / passive:%[min_share_passive])
[::] login_share_max = You share %[share]MB, but the max share is %[max_share]MB.
[::] autoreg_min_share = You need to share at least %[min_share] MB
[::] search_share_min = You can’t search on this hub unless you share %[min_share_use_hub].
[::] ctm_share_min = You can’t download on this hub unless you share %[min_share_use_hub].
[::] msg_welcome_guest =
[::] msg_welcome_reg = »»»»» uvítací zprávy (pro reg, níže pro OP, atd), ta dlouhá mezera za nimi ukončená ‚is kicking because:|‘ způsobí, že se zprávy budou objevovat na liště a ne přímo na main chatu
[::] msg_welcome_vip = Velmi vazeny %[nick] prisel do salonu pokecat. is kicking because:|
[::] msg_welcome_op =
[::] msg_welcome_cheef = OPerator %[nick] prisel do salonu s koltama u pasu, tak se krejte! is kicking because:|
[::] msg_welcome_admin = Pomocnik Serifa %[nick] prisel na panaka te nejlepsi palenky. is kicking because:|
[::] msg_welcome_master = Sherif %[nick] vlitnul do salonu, tak bacha na nej! is kicking because:|
[::] save_lang = 0
[::] redir_host0 = adresa0.hubu.kam »»»»»
[::] redir_host1 = adresa1.hubu.kam »»»»» budou odeslaní uživatelé, nesplňující podmínku pobytu na hubu (plný hub, ban, nízké share, špatný dc klient, atd.)
[::] redir_host2 = adresa2.hubu.kam
[::] redir_host3 = some.verlihub-project.org:8002
[::] redir_host4 = some.verlihub-project.org:8002
[::] redir_host5 = banarray.verlihub-project.org:8002
[::] redir_host6 = banarray.verlihub-project.org:8002
[::] redir_host7 = banarray.verlihub-project.org:8002
[::] redir_host8 = banarray.verlihub-project.org:8002
[::] redir_host9 = banarray.verlihub-project.org:8002
[::] redir_host_max = 1 »»»»» počet aktivních adres na redir, 1 povoluje jen redir na jednu adresu, uvedenou na redir_host0

»»» V nejnovější verzi Verlihubu jsou už ty rediry rozdělené trochu jinak a trochu odlišná jsou i další nastavení.

Zasláno v Pátek, 22. Červenec 2011 v 19:57 a zařazeno do kategorie Obrázky a Ostatní. Můžete sledovat ohlasy na příspěvek pomocí RSS 2.0 feed. Reakce jsou momentálně uzavřeny, ale můžete mít zpětný odkaz na tuto stránku.

Komentáře jsou uzavřeny.